Kennisbank

Leden met de kennis van

Ultzen, Helga
Principal Blue
Rijen
Waar kun je me voor bellen?

Implementeren nieuwe werkwijze, projectmanagement verandertrajecten, kennismanagement, contentmanagement strategie, e-learning, leerportaal.
Kennis van:
Product OwnerProjectmanagerImplementatiemanagerVerandermanagerKennisarchitectContentmanagement strateege-learning specialistLeerportaal adviseurProjectmanagerPSM I Scrum master