Bedrijven

 Zoek op bedrijven

KPN DUO Hanzehogeschool UMCG Rijksuniversiteit Groningen Belastingdienst Achmea Rijkswaterstaat Provincie Groningen Univé Gasunie RUG Provincie Overijssel Getronics Verzekeraars Atos Rabobank UVIT GGZ Gemeente Assen Noordhoff Uitgevers Nationale Nederlanden Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Icare Gemeente Groningen Veiligheidsregio Fryslan Gemeenten Atos Origin Gemeente Leeuwarden Lentis Servitect Origin Defensie Groningen Seaports ThiemeMeulenhoff Wehkamp Provincie Fryslan MCL CMG Provincie Drenthe Compacte rijksdienst Waterschap Hunze en Aa Actium IT-Staffing ABN AMRO ING Detailhandel Menzis Telfort Panalytical Interport Spir-it Rechtspraak ICT Ziggo Groningen Railport VPZ Waterschap Groot-Salland RBG Landschapsbeheer Groningen Medtronic Improvels Portaal wonen (deltakwartier). Daarvoor werkzaam bij Pentascope en opdrachten uitgevoerd voor o.a. Gasunie Heineken De Marne Jansen & Heuning FREIA Vanboeijen Zilveren Kruis Philips Verkoop van je bedrijf Wilhemina ziekenhuis assen Statement Programma- Etc Fortis Infinitas Learning Banken Gemeente Pekela Internetplatform Drenthe Bravis Ziekenhuis Scope Business Solutions Universiteit voor Humanistiek UWV Werkbedrijf DeBroekriem Doosan Dictu (Min.EZ) Interpolis Pensioenen Provincies Kiwa Carity Unigarant Triam Dienst Uitvoering Onderwijs Hanze hogeschool Kluwer Landschapsbeheer Friesland NHL Hogeschool SNN ATOS Benjamins Publishing KLM Ministerie van Defensie Heeredwinger Advies CvTE AkzoNobel Lococensus UWV Gemeente Oldambt ORTEC NDC Mediagroep Vogels Zorggroep Alliade KPN Telecom Nucleus Bloomville Media Markt - Saturn Holding Nederland GGZ Friesland Bisschop Moller Stichting NVWA Chr. Woningstichting Patrimonium Woonzorg Nederland. LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) Gemeente De Marne Ziekenhuis Gelderse Vallei Domein Woondiensten Malmberg Waterschap Reest en Wieden ABN-Amro Woningbouwstichting Centrada Data B Mailservice DICTU Hanze Hogeschool Zorggroep Noorderbreedte Ministerie van SZW Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Provincie Noord Holland Gemeente Zwolle Grid Winsum en Eemsmond) Wisdom Information Consultants Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Fources Koning Willem 1 College Pecoma Beter Horen TKP Gemeente Bellingwedde TPG PostNL Centraal Beheer Xatapult Business analyse NHL Ministerie van EZ 4-ITProfessionals Meijer Holland VGZ Czech Telecom Astellas Zorgkantoor Espria Penta Scope Werkplein Ability CEVAN CSM Bakery Solutions Elker Startel Waterschap Noorderzijlvest BSO 2Decide NAM Provincie Friesland Woonstichting De Key SAS Business coaching Als partner actief bij Connectforce. Shell Amplifon België Teijin Twaron FPC Dr. S. van Mesdag kliniek Industrie Philips Winschoten TalentPlus Overheid Isala klinieken Atos Origin en UMCG Zorginstellingen in Nederland. Carinova Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties GBLT Be Value Gemeente Heerenveen Doornbos Equipment TVM Nederlandse Gasunie Gemeente Dongeradeel Hallmark Duo Stenden/NHL Fujitsu Felix Meritis Jeugdhulp Regio Drenthe Venture Lab International Interim-management