Bedrijven

 Zoek op bedrijven

KPN DUO UMCG Hanzehogeschool Belastingdienst Rijksuniversiteit Groningen Gasunie Achmea Provincie Overijssel Provincie Groningen Rijkswaterstaat Lentis MCL Verzekeraars CMG Gemeente Groningen Hanzehogeschool Groningen RUG RDW Groningen Seaports Servitect Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Provincie Drenthe Veiligheidsregio Fryslan Atos Gemeenten Provincie Fryslan GGZ Icare Gemeente Assen Univé UVIT Defensie Gemeente Leeuwarden Nationale Nederlanden Rabobank Getronics Atos Origin Noordhoff Uitgevers Wehkamp Origin ThiemeMeulenhoff Elker Wisdom Information Consultants Spir-it Rechtspraak ICT Principal Blue Wilhemina ziekenhuis assen Hanze Hogeschool Medtronic UWV Werkbedrijf Woningbouwstichting Centrada Gemeente Delfzijl CvTE Thuiszorg Friese Wouden Kennisnet Een aantal start-ups in Groningen Nijestee NOVI Landschapsbeheer Friesland Portaal wonen (deltakwartier). Daarvoor werkzaam bij Pentascope en opdrachten uitgevoerd voor o.a. Gasunie Vitens Zorgkantoor ORTEC Unigarant Heineken Prince2 Gemeente Amersfoort Infinitas Learning TalentPlus NVWA Fujitsu Provincies Business analyse Nuon Stichting Brede Scholen Delfzijl VPZ FPC Dr. S. van Mesdag kliniek IZA zorgverzekeringen Gemeente Heerenveen Triam Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Waterschap Hunze en Aa Gemeente Bellingwedde Oracle Nederland B.V UMCGroningen Domein Woondiensten ING Bisschop Moller Stichting Koning Willem 1 College Hogeschool Arnhem en Nijmegen SNN Vrije Universiteit Amsterdam Zorggroep Noorderbreedte Compacte rijksdienst NHL Stenden Hogeschool Internetplatform Drenthe HEAD Mad Multimedia Doosan NAM Amplifon België Gemeente Heerde @Home Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Dienst Gemeente Groningen TenneT Industrie Landschapsbeheer Groningen Tizin mobile Kennr BV UMCUtrecht Bloomville Chr. Woningstichting Patrimonium Pecoma Isala klinieken Heeredwinger Advies Grid NV Duo 2Decide Zorginstellingen in Nederland. O2G2 Czech Telecom Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) RBG TVM Penta Scope Waterschap Noorderzijlvest Doornbos Equipment Interport Accenture Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Vogels Wowww Dictu (Min.EZ) VGZ Bravis Ziekenhuis Beter Horen Scope Business Solutions LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) NHL UWV Nucleus Omgevingsdiensten Drenthe en Groningen RO/EZ Groningen Aegon Fizi (voorheen HEAD) Openluchtmuseum Het Hoogeland ATOS De Zijlen Politie Nederland Gemeenten BMWE (Bedum Treant Zorggroep Centraal Beheer Gemeente Amsterdam Interpolis Pensioenen Espria Teijin Twaron Carinova Saxion Ziekenhuizen Gemeente Zaandstad Programma- Menzis Hogeschool Inholland St. Het Kopland CEVAN Waterschap Groot-Salland Startel ABN AMRO Hypotheken Groep VBK ABN-Amro EIC Felix Meritis Ministerie van SZW ISD NDC Mediagroep Improvels Gemeente Hoogeveen Financial Engineering Actium Provincie Friesland Het Hogeland Astellas Philips Winschoten Equens AEGON TriamFloat Waterbedrijf Groningen ABN AMRO Jeugdhulp Regio Drenthe Banken KPN Telecom Detailhandel Gemeente De Marne Verkoop van je bedrijf Gemeente Dongeradeel Cedin Hanze hogeschool Gelre Ziekenhuizen Malmberg Woonstichting De Key TPG PostNL